Apilii telefon

Downloads: 

Aɗa waawi telesaajee appli min ngam huutoraade "Defte Pulaar" e telefon maa -    https://play.google.com/store/apps/details?id=usumaan.bah.fuc.defte

walla so aɗa yiɗi kilikee e haatumeere to

bannge ñaamo e hello.


Ɗum woni aykon e "Defte Pulaar"

E so aa heɓi "Defte Pulaar" e telefon maa, ɗum ina hollu maa defte fof ko aɗa waawi janngude walla heɗɗaade.