Bissimilla!

Eɗen njetta Joomiraaɗo gokkuɗo en fartaŋŋe haa mbaawɗen huutoraade binndol ɗemngal men, ɗuum ko dokkal mawngal no feewi, waɗde noon banndiraaɓe eɗen kaani tinnaade. Ko haanaani welsindeede haa majja sabu ko ɗum huunde teskinnde. Waɗde kay ina haani simteede e kala sahaa banndiraaɓe.

Jooni oɗon mbaawi janngude walla heɗtaade defte e ɗemngal Pulaar meere meere.  Yo Alla ɓeydu hakkillaaji men fof!

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.